Ürünler | Fullgips | Fullgips Fix (Yapıştırma Alçısı)
Yapıştırma Alçısı
Uygulama
 • Uygulamaya başlamadan önce, yüzey temizlenmiş olmalıdır.
 • Temiz bir kaba yeterli miktarda su konulur. FULLGIPS Yapıştırma Alçısı, su yüzeyini örtecek şekilde sepelenir. Birkaç dakika beklenir, sonrasında harç uygulama için homojen kıvama gelinceye kadar, içinde topaklar kalmayacak şekilde karıştırılır. Karıştırma işi tamamlanınca harç kullanıma hazırdır. Kap içerisindeki harç yaklaşık 80 dakika süresince kullanılabilir.
 • Yapıştırıcı harcı hazırlandıktan sonra, FULLBOARD Alçı Plaka'nın eni doğrultusunda, bir baştan başlayarak 40 cm aralıklarla bir yumruk büyüklüğünde FULLBOARD Alçı Plaka'nın arka tarafına yapışacak şekilde uygulanarak, plaka boyunca her 20-25 cm'de bir (yaklaşık bir karışta) bir öbek olmak üzere uygulanır. Mineral yün uygulamalarında, mineral yünü yüzeye yapıştırmadan 60-90 dakika önce her 30 cm'de bir olmak üzere uygulama yapılması gerekir.
 • FULLBOARD Alçı Plaka, arkası yapıştırma alçısı uygulanılmış şekilde yüzeye yapıştırılır ve mastar yardımı ile terazisi kontrol edilir.
 • Yüzeydeki boşlukların 3 cm den fazla olduğu yerler için daha önceden ön takozlama yapılması gerekmektedir.
Öneriler
 • FULLGIPS Yapıştırma Alçısı'nı başka bir ürün ile karıştırmayınız.
 • Mekanik karıştırıcı kullanmanız durumunda düşük devirle kullanınız.
 • Harcınıza karışımdan sonra su veya alçı eklemeyiniz.
 • Uygulama yapılan ortamın sıcaklığı en az +5°C olmalıdır.
 • Kuru ve sıcak yüzeyler uygulama öncesi ıslatılarak nemlendirilmelidir.
Saklama Koşulları
 • FULLGIPS Yapıştırma Alçısı üst üste en fazla 20 torba istiflenebilir.
 • FULLGIPS Yapıştırma Alçısı'nın kuru, nemsiz ve kapalı bir ortamda, palet üzerinde depolanması koşulu ile 1 yıl içerisinde tüketilmesi önerilir.
 • Kötü depolama koşulları ya da kullanım süresinin aşılması FULLGIPS Yapıştırma Alçısı'nın niteliklerini bozabilir.